فروش فولاد ترانسميسيون

 

فروش فولاد ترانسمیسیون در فروشگاه فولاد خیابانی

میلگرد  بلبرینگ خور  یزدی 

سریال دو پلیشه و تک پلیشه بلبرينگ خور
ابعاد از گزد 2 تا 120 میلی متر و انواع تسمه