فروش فولادهای ابزاری گرمکار

فولاد گرمکار برای ساخت قالب های تزریقی فلزات، قالب های دایکست و آلومینیوم و اکستروژن ۸۴۰۷ آساب مناسب می باشند و فولادهای گرمکار در حرارت بالا سختی و مقاومت خود را به خوبی حفظ می کنند.

فولادهای گرمکار با استاندارد های زیر و به صورت گرد و تسمه و همچنین اروپایی، چینی و داخلی در فروشگاه فولاد خیابانی موجود می باشد:

فولاد گرمکار 1.2344، 1.2367، 1.2313، 1.2343، 1.2365، 1.2567، 1.2713، 1.2714