فولاد گرمكار

 فروش فولاد گرمکار در فروشگاه فولاد خیابانی

فولاد ابزاری گرمکار 1.6580

فولاد گرمکار که پس از آبکاری و برگشت سختی و استحکام خود را در حرارت زیاد حفظ می کند و جهت ساخت انواع ابزار و قالب گرمکار آهن - فولاد و سایر فلزات گداخته همچنین قالب های تزریق و تحت فشار فلزات سنگین مناسب می باشد. 

تمامي محصولات داراي certificate و آناليز مي باشد

سریال 1.6580
ابعاد انواع گرد و تسمه