فروش فولادهای تندبر

 

فولادهای تندبر که به فولادهای خشکه هوایی مشهورند مقاوم در مقابل ضربه و اصطحکاک بدون نیاز به مواد خنک کننده هستند و برای ساخت تیغچه، فرز، برقو، قلاویز، ماتریس، قلم تراش و غیره استفاده می شود.

فولاد تندبر (خشکه هوایی) با استاندارد های زیر و به صورت گرد و تسمه و همچنین اروپایی، چینی و داخلی در فروشگاه فولاد خیابانی موجود می باشد:

 1.3343

1.3255

1.3207