فروش فولادهای ابزاری سردکار

 

از این فولادها در قالب های مارک زنی، قالب های کشش سرد، قالب های فرم و خم کاری، سمبه و ماتریس، انواع نوار بر، انواع تیغه آسیاب و غیره استفاده می شود در واقع این فولادها در برابر کارهای سرد نظیر برش، خم، فورچ سرد مقاوم هستند و از این فولادها جهت برشکاری از ضخامت ۰/۰۰۱ تا ضخامت ۵۰ میلیمتر به صورت سرد استفاده می شود. که در عملیات آبکاری به حداکثر سختی HRC60±2  می رسند.

کلیه این اجناس با استاندارد های زیر و به صورت گرد و تسمه و همچنین اروپایی، چینی و داخلی در فروشگاه فولاد خیابانی موجود می باشد:

SPK2080, K100, K107, K110 ,K305, K460, K455,K510, K600, K605,K720, Amutit s

 ۱/۲۲۱۰/۲۰۸۰/۲۳۷۹/۲۴۱۹/۲۵۱۰۱/۲۵۵۰-

     ۱/۲۶۰۱ - ۱/۲۷۶۷- ۱/۲۸۴۲-۱/۲۴۳۶-۱/۲۳۶۳