ترانسميسيون

ترانسميسيون

فروش فولاد ترانسمیسیون در فروشگاه فولاد خیابانی

میلگرد بلبرینگ خور یزدی

سریال دو پلیشه و تک پلیشه بلبرينگ خور
ابعاد از گزد 2 تا 120 میلی متر و انواع تسمه

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي