فولادهای ابزاری گرمکار

فولادهای ابزاری گرمکار

فروش فولادهای ابزاری گرمکار

فولاد گرمکار برای ساخت قالب های تزریقی فلزات، قالب های دایکست و آلومینیوم و اکستروژن ۸۴۰۷ آساب مناسب می باشند و فولادهای گرمکار در حرارت بالا سختی و مقاومت خود را به خوبی حفظ می کنند.

فولادهای گرمکار با استاندارد های زیر و به صورت گرد و تسمه و همچنین اروپایی، چینی و داخلی در فروشگاه فولاد خیابانی موجود می باشد:

فولاد گرمکار 1.2344، 1.2367، 1.2313، 1.2343، 1.2365، 1.2567، 1.2713، 1.2714

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي