فولاد CK45

فولاد CK45

فروش فولاد CK45 در فروشگاه فولاد خیابانی

فولاد CK45 1.1191 ، گرد CK45، تسمه CK45، چهارپهلو CK45 ، ورق CK45، شش پر CK45

فولاد CK45 به صورت ورق، میلگرد، چهارپهلو و شش پر موجود است و برای ساخت وسایل پرس و بدنه ماشین آلات و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

تمامي محصولات داراي certificate و آناليز مي باشد.

سریال 1.1191
ابعاد انواع گرد و تسمه

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي