فولاد SPK

فولاد SPK

فروش فولاد SPK در فروشگاه فولاد خیابانی

فولاد spk 2379 ، فولاد spk 2080 ، فولاد spk 2436 ، فولاد SPK-R 2436

spk بوهلر، spk آساب، spk چینی ESR

تمامي محصولات داراي certificate و آناليز مي باشد

سریال 1.2080
ابعاد انواع گرد و تسمه

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي