گرد نقره اي

گرد نقره اي

فروش فولاد گرد نقره ای در فروشگاه فولاد خیابانی
تمامي محصولات داراي certificate و آناليز مي باشد

سریال 1.2210
ابعاد انواع سايز هاي گرد

دیگر محصولات

سیم مفتول
سیم مفتول حرارتی
مفتول سیاه آنیل شده (مفتول پخته شده)
آموتیت اس
سیم مفتول 2.5
ترانسميسيون
آموتیت معمولی
گرد نقره اي